Sunday, January 22, 2012

Magazine "The Word of God" Sunday 22 January 2012

1383 ΙΕ΄ Κυριακή Λουκᾶ 2012

Monday, January 16, 2012

Magazine "The Word of God" Sunday 15 January 2012

1382 ΙΒ΄Κυριακή Λουκᾶ 2012 (1)

Sunday, January 8, 2012

Magazine "The Word of God" Sunday 8 January 2012

1381 Κυριακή μετά τά Φῶτα 2012

Sunday, January 1, 2012

Magazine "The Word of God" Circumcision Of Our Lord Sunday 1 January 2012

1380 ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 2012